Info

Współorganizatorzy Starostwo Sokolskie z Piotrem Rećko Piotr Sojko

jak dojechać

Dojazd

Planta 5 znajduje sie obok Nowej Świdziałówki jak I 2 kilometry od Góran I 5 kilometrow od Ostrowia Północnego.

Wyłączyć roaming ze względu na strefę przygraniczną i wkradające się sieci naszych sąsiadów. Najlepszy zasięg sieci komórkowej to Plus, lecz planowane jest wzmocnienie sygnału, by zapewnić wszystkim uczestnikom komfort komunikacyjny

Scroll to Top